Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 12/2018 (18.12.2018)

Kokousasia Liitteet
§88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§89 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§90 Tiedoksiannot lautakunnalle
§91 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen Imatran kaupungin kaupunkikehittämislautakunnan rakennusvalvontajaoston päätöksestä 25.9.2018 § 69
§92 Rakentamisohjeet 1/2018 ja 2/2018 01_2018_Kuusirinne
02_2018_Saimaantie
§93 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 17-0014-KMK
§94 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 17-0030-KMK
§95 Rakennusvalvontajaoston kokousajat vuonna 2019
§96 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§97 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa