Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 3/2019 (12.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§22 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§23 Tiedoksiannot jaostolle
§24 Uhkasakon poistaminen ja teettämisuhan asettaminen, kiinteistö 153-413-0002-0034, kunnostuskehotus 13-0017-KMK
§25 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää
§26 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa