Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 4/2019 (16.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§28 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§29 Tiedoksiannot jaostolle
§30 Vuoden 2019 ympäristökatselmus
§31 Rakennuslupa, Kanavakatu 6, Imatran Toimitilat Oy
§32 Lausunto asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta 1092, kaupunginosa 33 Karhumäki
§33 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1082, Torkkelinkatu-Kerhokeskus Koskis, kaupunginosa 12 Imatrankoski
§34 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1091, kaupunginosa 32 Korvenkanta
§35 Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1089 Napinkulma, kaupunginosa 12 Imatrankoski 1089 Kaavakartta ehdotus
1089 Kaavaselostus
Liite 1 Poistuva kaava 1089
§36 Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1081, Honkapirtti, kaupunginosa 55. Rajapatsas 1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
Liite 2 Poistuva kaava 1081
§37 Rakennusvalvontajaoston asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen
§38 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§39 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa