Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 5/2019 (14.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§41 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§42 Rakennuslupa 19-0084-RM, Tammiharju 5, Lehto Tilat Oy
§43 Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää
§44 Viranhaltijapäätökset
§45 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§46 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa