Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 6/2019 (11.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§48 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§49 Rakennuslupa 19-115-R, Kanavakatu 6, Imatran Toimitilat Oy
§50 Vuoden 2019 kunnostuskehotukset
§51 Vuoden 2019 kehittämisraha-avustukset
§52 Rakennusvalvontajaoston tarkastuskäynti Mansikkalan koulukeskuksen työmaalla
§53 Lausunto asemakaavamuutoksesta 1091, Korvenkannan yritysalue, kaupunginosa 32 Korvenkanta
§54 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1098, kaupunginosa 35 Tainionkoski
§55 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1096, kaupunginosa 12 Imatrankoski
§56 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§57 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa