Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 8/2019 (17.9.2019)

Kokousasia Liitteet
§65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§66 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§67 Rakennusvalvontajaoston tarkastuskäynti Mansikkalan koulukeskuksen työmaalla
§68 Rakennusvalvontajaoston talousarvioesitys
§69 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§70 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa