Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 10/2019 (12.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§79 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§80 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 18-0015-KMK
§81 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 18-0017-KMK
§82 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 19-0007-KMK
§83 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 19-0009-KMK
§84 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 19-0012-KMK
§85 Rakennusvalvontajaoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1096, kaupunginosa 12 Imatrankoski 1096 Kaavakartta Ehdotusvaihe U
§86 Rakennusvalvontajaoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1098, kaupunginosa 35 Tainionkoski 1098 Kaavakartta EHDOTUS Uusi141019 PDFA
1098 Kaavaselostus EHDOTUS Uusi141019
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
§87 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset