Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 11/2019 (17.12.2019)

Kokousasia Liitteet
§89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§90 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§91 Tiedoksiannot rakennusvalvontajaostolle
§92 Rakennusvalvontajaoston kokousajat vuonna 2020
§93 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§94 Viranhaltijapäätökset
§95 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa