Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 1/2020 (21.1.2020)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§3 Rakennusvalvontajaoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1082, kaupunginosa 12, Imatrankoski 1082 Kaavaselostus ehdotus 121119
1082 Kaavakartta ehdotus
§4 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§5 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa