Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 3/2018 (13.3.2018)

Kokousasia Liitteet
§14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§15 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§16 Sunnittelutarveratkaisu, kiinteistö 153-404-0017-0048 Sijaintikartta ja asemapiirustusluonnos
§17 Teettämisuhan täytäntöönpano, kiinteistö 153-404-0015-0059, 13-0023-KMK
§18 Rakennuslupa 18-0040-R, Kiinteistö Oy Imatran Havurinne 3, Erityisryhmien palvelutalon, rivitalojen ja talousrakennuksen rakentaminen sekä vanhan rakennuksen kellaritilojen kattaminen ja muutos varastotiloiksi
§19 Rakennuslupa 18-0041-R, Imatran kaupunki valtakirjalla Imatran YH-Rakennuttaja Oy, Keskuskeittiön rakentaminen
§20 Rakennusvalvontajaoston tilinpäätösraportti 2017
§21 Rakennusvalvontapäällikön tekemät päätökset
§22 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§23 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 17-0005-KMK
§24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa