Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 4/2018 (24.4.2018)

Kokousasia Liitteet
§25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§26 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§27 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§28 Jatkoajan myöntäminen uhkasakon tuomitsemiselle ja teettämisuhan asettamiselle Rakennusvalvontajaoston päätös 14.11.2017 § 68
§29 Uhkasakon maksuun tuomitseminen ja uuden korotetun uhkasakon asettaminen, kiinteistö 153-413-0002-0034, kunnostuskehotus 13-0017-KMK
§30 Rakennuslupa 18-0063-R Teollisuusrakennuksen rakentaminen (Hiutalekuivainrakennus),varsinainen rakennuslupa
§31 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1074, kaupunginosa 74.Vuoksenniska Liite 1 Poistuva kaava
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
§32 Rakennusvalvontapäällikön tekemä päätös
§33 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa