Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 5/2018 (22.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§35 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§36 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§37 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 1014, kaupunginosat 31.Tuulikallio, 32.Korvenkanta
§38 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 1015, kaupunginosat 10.Mansikkala, 30.Ritikankoski, 31. Tuulikallio
§39 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta 1080, kaupunginosat 50.Itä-Siitola, 70. Sienimäki
§40 Vuoden 2018 kehittämisraha-avustukset
§41 Muutos rakennuslupaan 16-0045-R, As Oy Imatran Koskitori, asuin- ja liikerakennus
§42 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa