Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 6/2018 (11.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§44 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§45 Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 15-0022-KMK
§46 Rakennuslupa 18-0119-RM, muutos rakennuslupaan 18-0040-R, Kiinteistö Oy Imatran Havurinne 3
§47 Rakennuttajavalvonta, Stora Enso Oyj, Paalivarasto
§48 Ympäristökatselmus
§49 Rakennusvalvontapäällikön tekemä päätös
§50 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§51 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa