Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 8/2018 (28.8.2018)

Kokousasia Liitteet
§56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§57 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§58 Jatkotoimenpiteitä kunnostuskehotuksille (17-0012-KMK, 17-0013-KMK, 17-0016-KMK, 17-0023-KMK, 17-0032-KMK)
§59 Teettämisuhan asettaminen, kiinteistö 153-411-0001-0195
§60 Uhkasakon poistaminen ja teettämisuhan asettaminen, kiinteistö 153-416-0001-0023
§61 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 1088, kaupunginosa 12.Imatrankoski 1088_Poistuva kaava
§62 Rakennusvalvontapäällikön tekemä päätös
§63 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§64 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa