Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 1/2018 (23.1.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§3 Tiedoksiannot jaostolle
§4 Teettämisuhan täytäntöönpano, kiinteistö 153-406-0001-0039, 14-022-KMK
§5 Rakennuslupa 18-0017-R, Stora Enso Oyj, Teollisuusrakennuksen laajentaminen (Hiutalekuivainrakennus)
§6 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§7 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa