Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 9/2018 (25.9.2018)

Kokousasia Liitteet
§65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§66 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§67 Rakennuslupa 18-0207-R, Imatran kaupunki, Mansikkalan koulu- ja päiväkoti
§68 Vuoden 2018 kunnostuskehotukset
§69 Teettämisuhan täytäntöönpano, kiinteistö 153-030-0007-0016
§70 Jatkotoimenpiteitä kunnostuskehotuksille (16-0014-KMK, 17-0020-KMK, 17-0019-KMK)
§71 Rakennusvalvontajaoston/rakennusvalvonnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2020
§72 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§73 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa