Kokousasiat - Rakennusvalvontajaosto 11/2018 (13.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§82 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§83 Rakennuslupa 18-0255-R, Kiinteistö Oy Imatran Volttikuja 2,Palvelutalon rakentaminen
§84 Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1084, kaupunginosa 38. Saimaanranta 1084 Poistuva kaava
§85 Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1088, kaupunginosa 12. Imatrankoski 1088 Selostus Ehdotusvaihe
1088_Poistuva kaava
§86 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
§87 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa