Kokousasiat - Tarkastuslautakunta 2/2018 (13.3.2018)

Kokousasia Liitteet
§7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§8 Pöytäkirjantarkastajat
§10 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan