Kokousasiat - Tarkastuslautakunta 3/2018 (8.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§12 Pöytäkirjantarkastajat
§13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Arviointikertomus 2017
§14 Vuoden 2017 tilintarkastuspöytäkirja Tilintarkastuspöytäkirja
§15 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017 Tilintarkastuskertomus 2017
§16 Väliaikainen tilintarkastussopimus
§17 Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste Tietosuojaseloste
§18 Tiedoksiannot tarkastuslautakunnalle
§19 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan