Kokousasiat - Tarkastuslautakunta 1/2018 (16.1.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajat
§3 Tiedoksiannot tarkastuslautakunnalle
§4 Talousarvion 2018 käyttösuunnitelman hyväksyminen Talousarvion 2018 käyttösuunnitelma KP 191
§6 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan