Kokousasiat - Etelä-Karjalan jätelautakunta 2/2019 (21.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§11 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§12 Asumisen jätevesilietteet Etelä-Karjalassa Asumisen jätevesilieteselvityksen lyhennelmä
§13 Hyötyjätekeräys pienkiinteistöillä Lappeenrannassa, Remeo Oy Vastine Lappeenrannan nelilokerokeräyksestä, Remeo Oy, 24.4.2019
Vastine Remeon nelilokerokeräykseen 14.5.2019, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
§14 Viranhaltijapäätösten julkipanolistan nähtävilläolopäivän muutos
§15 Etelä-Karjalan jätelautakunnan talouskatsaus 4/2019
§16 Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen vuoden 2019 ensimmäisen kolmanneksen viranhaltijapäätökset
§17 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa