Kokousasiat - Etelä-Karjalan jätelautakunta 2/2018 (15.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§8 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§9 Jätehuollon kuljetusrekisterin tietosuojaseloste Tietosuojaseloste_Etelä-Karjalan jätelautakunta_jätehuollon kuljetusrekisteri
§10 Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen viranhaltijapäätökset
§11 Etelä-Karjalan jätelautakunnan talouskatsaus 3/2018
§12 Viranhaltijapäätösten tilasto ajalta 1.7-31.12.2017
§13 Tiedoksianto lautakunnalle
§14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa