Imatra - Kokousasiakirjat - Imatran seudun ympäristölautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
19.2.2019 Esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2019
22.1.2019 Pöytäkirja Sijaintikartta, Ivontie
190122 Ympäristölupapäätös, Ivontien teräskuona, Imatran kaupunki
Vuosi 2018
11.12.2018 Pöytäkirja
20.11.2018 Pöytäkirja Ottamisalueen sijaintikartta Paavo Karjalainen
181120 Maa-aineslupapäätös Paavo Karjalainen Rautjärvi
Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2019
E-K jätehuoltomääräykset hyväksytty 2014
Sijainti_Imatra Motocross r.y._harjoittelualue
181120_Ympäristölupa_Imatra Motocross ry
1088 Selostus Ehdotusvaihe
Sijaintikartta_YIT Infra Oy, Saarlammen soranottoalue, Imatra
181120_Maa-aines- ja ympäristölupa__YIT Infra Oy_Saarlampi
16.10.2018 Pöytäkirja 1087_Kaavakartta_ehdotus
16.10.2018 delegointi versio a 12
18.9.2018 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös V-P Toiviainen Oy, Kuoppamäki, Savilahti, Ruokolahti
Maa-aineksen ottoaleen sijainti, Kuoppamäki, Ruokolahti
21.8.2018 Pöytäkirja
12.6.2018 Pöytäkirja 180612_Ympäristölupapäätös_Imatran kaupunki_teräskuonamurskeen käyttö
Kartta_teräskuona Kukkonlinnankatu ja Paperharjuntie
CO2-raportti_Imatra_06062018
15.5.2018 Pöytäkirja Liite 1 Poistuva kaava
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Ehdotus Etela_Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi
17.4.2018 Pöytäkirja Suunnitelmakartta ympäristölupa KOy Koskenlinkin p_alue
Ympäristölupapäätös Imatran YH Rakennuttaja teräskuonamurskeen käyttö Koskenlinkin p-alueella
20.3.2018 Pöytäkirja Jatkoaloite Imatran kaupungille 2018
Maa-aineslupapäätös Parikkala Mustienpohja Maanrakennus Kosonen Oy
Ottamisalueen sijaintikartta Maanrakennus Kosonen Oy
20.2.2018 Pöytäkirja Kartta_ympäristölupa_Lempiäläntie_Ruokolahti
Ympäristölupapäätös_jäteasfaltin käyttö tierakenteissa_Kaakkois-Suomen ELY-keskus_Ruokolahti
16.1.2018 Pöytäkirja