Imatra - Kokousasiakirjat - Imatran seudun ympäristölautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
27.8.2019 Esityslista 20190827 Päätös ilmoituksenvarainen toiminta MTY Inkinen
20190827 delegointi versio 13
11.6.2019 Pöytäkirja NRC Group Finland Oy Imatra Lappeenranta_meluilmoituspäätös_2019
21.5.2019 Pöytäkirja Tupakointikieltopäätös asuntoyhteisöön As Oy Vuoksenharju
16.4.2019 Pöytäkirja 1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Sijaintikartta, Putkimiehenkuja 2
Ympäristölupapäätös_teräskuonamurskeen käyttö, As Oy Putkimiehenkuja
190423 Maa-aineslupapäätös Työkoneurakointi Nenonen Ay Rautjärvi
190423 Ottoalueen sijaintikartta Työkoneurakointi Nenonen Ay
Ritva Pohjolan jättämä eriävä mielipide Napinkulman kaavaan
1089 Kaavaselostus
1089 Kaavakartta ehdotus
Liite 1 Poistuva kaava 1089
19.3.2019 Pöytäkirja Sijaintikartta, Nauhakuusenkatu
190319 Ympäristölupapäätös, Nauhakuusenkatu, Imatran kaupunki
19.2.2019 Pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2019
22.1.2019 Pöytäkirja Sijaintikartta, Ivontie
190122 Ympäristölupapäätös, Ivontien teräskuona, Imatran kaupunki
Vuosi 2018
11.12.2018 Pöytäkirja
20.11.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2019
E-K jätehuoltomääräykset hyväksytty 2014
1088 Selostus Ehdotusvaihe
Sijaintikartta_YIT Infra Oy, Saarlammen soranottoalue, Imatra
181120_Maa-aines- ja ympäristölupa__YIT Infra Oy_Saarlampi
Ottamisalueen sijaintikartta Paavo Karjalainen
181120 Maa-aineslupapäätös Paavo Karjalainen Rautjärvi
Sijainti_Imatra Motocross r.y._harjoittelualue
181120_Ympäristölupa_Imatra Motocross ry
16.10.2018 Pöytäkirja 1087_Kaavakartta_ehdotus
16.10.2018 delegointi versio a 12
18.9.2018 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös V-P Toiviainen Oy, Kuoppamäki, Savilahti, Ruokolahti
Maa-aineksen ottoaleen sijainti, Kuoppamäki, Ruokolahti
21.8.2018 Pöytäkirja
12.6.2018 Pöytäkirja CO2-raportti_Imatra_06062018
180612_Ympäristölupapäätös_Imatran kaupunki_teräskuonamurskeen käyttö
Kartta_teräskuona Kukkonlinnankatu ja Paperharjuntie
15.5.2018 Pöytäkirja Liite 1 Poistuva kaava
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Ehdotus Etela_Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi
17.4.2018 Pöytäkirja Suunnitelmakartta ympäristölupa KOy Koskenlinkin p_alue
Ympäristölupapäätös Imatran YH Rakennuttaja teräskuonamurskeen käyttö Koskenlinkin p-alueella
20.3.2018 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös Parikkala Mustienpohja Maanrakennus Kosonen Oy
Ottamisalueen sijaintikartta Maanrakennus Kosonen Oy
Jatkoaloite Imatran kaupungille 2018
20.2.2018 Pöytäkirja Kartta_ympäristölupa_Lempiäläntie_Ruokolahti
Ympäristölupapäätös_jäteasfaltin käyttö tierakenteissa_Kaakkois-Suomen ELY-keskus_Ruokolahti
16.1.2018 Pöytäkirja