Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 3/2019 (19.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§20 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§21 Lausunto asemakaavamuutoksen 1101 luonnoksesta, Kaukopää, Imatra
§22 Ympäristölupahakemus, teräskuona- ja betonimurskeen käyttö katurakenteissa, Nauhakuusenkatu, Imatran kaupunki, Imatra Sijaintikartta, Nauhakuusenkatu
190319 Ympäristölupapäätös, Nauhakuusenkatu, Imatran kaupunki
§23 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 2/2019
§24 Viranhaltijapäätökset
§25 Tiedoksiannot lautakunnalle
§26 Päätös, johon lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
§27 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa