Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 5/2019 (21.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§43 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§44 Ympäristönsuojelun taksojen ja maksujen muutos
§45 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen As Oy Vuoksenharju Tupakointikieltopäätös asuntoyhteisöön As Oy Vuoksenharju
§46 Avustushakemus Suurjärven valuma-alueen metsätalouden vesiensuojeluohjelman laatimiseksi/ Etelä-Savon ELY-keskus, Ruokolahti ja Puumala
§47 Esitys Imatran liittymiseksi HINKU-kuntaverkostoon
§48 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 4/2019
§49 Tiedoksiannot lautakunnalle
§50 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa