Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 6/2019 (11.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§52 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§53 Lausunto asemakaavamuutoksesta 1091, Korvenkanta, Imatra
§54 Lausunto asemakaavaluonnoksesta 1098, Tainionkoski, Imatra
§55 Lausunto asemakaavaluonnoksesta 1096, Imatrankosken koulu
§56 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1101, Kaukopää, Imatra
§57 Maa-aineslupapäätöksen raukeaminen V-P Toiviainen Oy, Hietamäki I
§58 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus NRC Group Finland Oy Imatra Lappeenranta_meluilmoituspäätös_2019
§59 Viranhaltijapäätökset
§60 Tiedoksiannot lautakunnalle
§61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa