Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 7/2019 (27.8.2019)

Kokousasia Liitteet
§62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§63 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§64 Ympäristönsuojelulain 115 §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta, Ruokolahti 20190827 Päätös ilmoituksenvarainen toiminta MTY Inkinen
§65 Eräiden Imatran seudun ympäristölautakunnalle kuuluvien erityislakien mukaisten tehtävien toimivallan siirto 20190827 delegointi versio 13
§66 Lausunto Paroc Oy Ab:n Näträmälän kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä ja määräysten tarkistamisesta, Imatra
§67 Imatran seudun ympäristölautakunnan asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen
§68 Viranhaltijapäätökset
§69 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 7/2019
§70 Tiedoksiannot lautakunnalle
§71 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa