Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 2/2018 (20.2.2018)

Kokousasia Liitteet
§12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§13 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§14 Ympäristölupahakemus, jäteasfaltin käyttö tierakenteissa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ruokolahti Kartta_ympäristölupa_Lempiäläntie_Ruokolahti
Ympäristölupapäätös_jäteasfaltin käyttö tierakenteissa_Kaakkois-Suomen ELY-keskus_Ruokolahti
§15 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta maa-aineslupapäätöksestä
§16 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stora Enso Oyj:n Laurinniemen teollisuuskaatopaikan toiminnan muuttamisesta, Ruokolahti
§17 Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa, Hiitolanjoen Voima Oy, Rautjärvi
§18 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2016-2020 toteutuma 2017
§19 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2020, päivitys 2018
§20 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2017
§21 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys 2018-2019
§22 Ympäristövalvonnan vuoden 2017 tilinpäätösraportti Imatran seudun ympäristölautakunnan osalta
§23 Imatran seudun ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma
§24 Viranhaltijapäätökset
§25 Tiedoksiannot lautakunnalle
§26 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan