Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 2/2018 (20.2.2018)

Kokousasia Liitteet
§12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§13 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§14 Ympäristölupahakemus, jäteasfaltin käyttö tierakenteissa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ruokolahti Kartta_ympäristölupa_Lempiäläntie_Ruokolahti
Ympäristölupapäätös_jäteasfaltin käyttö tierakenteissa_Kaakkois-Suomen ELY-keskus_Ruokolahti
§15 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta maa-aineslupapäätöksestä
§16 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stora Enso Oyj:n Laurinniemen teollisuuskaatopaikan toiminnan muuttamisesta, Ruokolahti
§17 Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa, Hiitolanjoen Voima Oy, Rautjärvi
§18 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2016-2020 toteutuma 2017
§19 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2020, päivitys 2018
§20 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2017
§21 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys 2018-2019
§22 Ympäristövalvonnan vuoden 2017 tilinpäätösraportti Imatran seudun ympäristölautakunnan osalta
§23 Imatran seudun ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma
§24 Viranhaltijapäätökset
§25 Tiedoksiannot lautakunnalle
§26 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa