Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 9/2019 (22.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§81 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§82 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle laiturista, Saimaa, Ruokolahti
§83 Lausunto asemakaava- ja asemakaavamuutoksen 1092 ehdotuksesta, Tainionkosken päiväkoti, Imatra
§84 Lausunto asemakaavaluonnoksesta 1094, kaupunginosa Onnela, Imatra
§85 Lausunto kaupunginosan 15, Meltola asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1093 luonnosvaiheesta
§86 Ympäristönsuojelulain 115 §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta, Parikkala 20191022 Aluekartta Eläinsuoja Luukkolan tila, Parikkala
20191022 Päätös ilmoituksenvarainen eläinsuoja Neuvonen E ja J, Parikkala
§87 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, tila Yrjölä (700-490-7-171), Ruokolahti 191022_Maa-aines- ja ympäristölupa__Rautio ja Sikiö_Virmutjoki_Ruokolahti
Sijaintikartta_maa-aines- ja ympäristölupa_Rautio ja Sikiö_Ruokolahti
§88 Maa-aineslupahakemus Lehtola, 580-432-20-8, Parikkala Maa-aineslupapäätös Lehtola, 580-432-20-8, Parikkala
Ottoalueen sijaintikartta, Lehtola, 580-432-20-8, Parikkala
§89 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
§90 Tiedoksiannot lautakunnalle
§91 TA2020 Imatran seudun ympäristölautakunnan muutettu talousarvioesitys
§92 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa