Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 1/2018 (16.1.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§3 Lausunto Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen luonnoksesta
§4 Lausunto Ruokolahden sisäjärvien rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta
§5 Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / Mansikkakosken uusi ratasilta Vuoksen yli, Imatra
§6 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle V-P Toiviainen Oy:n maa-aineslupapäätöksestä tehdystä valituksesta 1(3)
§7 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle V-P Toiviainen Oy:n maa-aineslupapäätöksestä tehdystä valituksesta 2(3)
§8 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle V-P Toiviainen Oy:n maa-aineslupapäätöksestä tehdystä valituksesta 3(3)
§9 Tiedoksiannot lautakunnalle
§10 Lausunto YVA - menettelyn tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovatin voimajohtoyhteyden uusimisessa välillä Imatra - Huutokoski
§11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa