Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 1/2021 (16.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§3 Maa-aineslupahakemus, Mustonen Unto, Ruokolahti 210216_Maa-aineslupapäätös, Mustonen Unto, Ruokolahti
Sijaintikartta_Maa-ainesten ottaminen, Mustonen Unto, Ruokolahti
§4 Lausunto rantayleiskaavan muutosehdotuksesta Rampalanjärven alueella, Ruokolahti
§5 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2016-2020 toteutuminen
§6 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021-2025
§7 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024 päivitys Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 - 2024, päivitys 2021
§8 Ympäristövalvonnan vuoden 2020 tilinpäätösraportti Imatran seudun ympäristölautakunnan osalta
§9 Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
§10 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
§11 Tiedoksiannot lautakunnalle
§12 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa