Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 5/2018 (15.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§45 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§46 Läsnäolo Imatran seudun ympäristölautakunnan kokouksissa
§47 Lausunto asemakaavan muutoksesta 1074, kaupunginosa 74, Vuoksenniska, Imatra Liite 1 Poistuva kaava
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
§48 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 1014, kaupunginosat 31 Tuulikallio, 32 Korvenkanta, Imatra
§49 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 1015, kaupunginosissa 31 Tuulikallio, 10 Mansikkala ja 30 Ritikankoski
§50 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 1080, kaupunginosissa 70, Sienimäki ja 50, Itä-Siitola, Imatra
§51 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi Etelä-Karjalan alueella sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistumista, tiedottamista ja kuulemista koskevasta asiakirjasta Ehdotus Etela_Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi
§52 Terveydensuojeluviranomaisen lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemukset maa-aineksen ottamiseen ja murskaukseen sekä asfalttiasemalle ja ylijäämämaiden käsittelylle - YIT infra Oy, Saarlampi, Imatra
§53 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 4/2018
§54 Viranhaltijapäätökset
§55 Tiedoksiannot lautakunnalle
§56 Päätökset, joihin Imatran seudun ympäristölautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
§57 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa