Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 6/2018 (12.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§59 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§60 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 4/2018
§61 Tiedoksiannot lautakunnalle
§62 Päätös, josta ympäristölautakunnalla on oikaisuvaatimusoikeus: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä/ Vapo Oy:n Kesselilänsuon ja Oritsuon turvetuotantoalueet, Ruokolahti
§63 Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen käyttö tierakenteissa, Imatran kaupunki, Imatra 180612_Ympäristölupapäätös_Imatran kaupunki_teräskuonamurskeen käyttö
Kartta_teräskuona Kukkonlinnankatu ja Paperharjuntie
§64 Linnalan koulun sisäilman olosuhteet
§65 Imatran kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2006 ja 2008 - 2016 ja ennakkotieto vuodelta 2017 CO2-raportti_Imatra_06062018
§66 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa