Kokousasiat - Imatran seudun ympäristölautakunta 10/2018 (20.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§100 Pöytäkirjantarkastajan valinta
§101 Ympäristölupahakemus, motocross-pyörien ja mönkijöiden harjoittelualue ja -rata, Imatran Motocross r.y., Imatra Sijainti_Imatra Motocross r.y._harjoittelualue
181120_Ympäristölupa_Imatra Motocross ry
§102 Maa-aineslupapäätös Paavo Karjalainen, Rautjärvi Ottamisalueen sijaintikartta Paavo Karjalainen
181120 Maa-aineslupapäätös Paavo Karjalainen Rautjärvi
§103 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen, YIT Infra Oy, Saarlampi, Imatra Sijaintikartta_YIT Infra Oy, Saarlammen soranottoalue, Imatra
181120_Maa-aines- ja ympäristölupa__YIT Infra Oy_Saarlampi
§104 Lausunto Asemakaavamuutoksen ehdotuksesta 1084, kaupunginosa 38 Saimaanranta, Imatra
§105 Lausunto Asemakaavamuutoksen ehdotuksesta 1088, kaupunginosa 12 Imatrankoski, Imatra 1088 Selostus Ehdotusvaihe
§106 Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltomääräysten päivityksestä Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2019
E-K jätehuoltomääräykset hyväksytty 2014
§107 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 10/2018
§108 Tiedoksiannot lautakunnalle
§109 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa