Imatra - Kokousasiakirjat - Kaupunkikehityslautakunta

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
20.4.2021 Esityslista Rakentamisrajoitusalueet 2021
Joukkoliikenteen aikataulut kesä 2021
Joukkoliikenteen reittikartat kesä 2021
TA2021 Investoinnit 2021 Kaupunkikehitysltk 20.4.2021, julkinen
23.3.2021 Pöytäkirja 1120 Patotie Kaavakartta
1120 Patotien Kaavaselostus
1120 Liite 1. Poistuva Kaava
1120 Liite 2. Seurantalomake
1120 Liite 3. 3T-1 Tiesuunnitelmakartta
P-858 Sijaintikartta
2.3.2021 Pöytäkirja 1120 Kaavakartta 22022021
1120 LIITE 2 Poistuva Kaava
1120 Kaavaselostus 22022021
Kaavoituskatsaus 2021 ltk
9.2.2021 Pöytäkirja P861 Sijaintikartta
P-859 Sijaintikartta Päiv.
P859 Rakennusvalvonnan lausunto poikkeamishakemukseen
Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
26.1.2021 Pöytäkirja 1115 Kaavakartta
1115 Liite 1. Poistuva kaava
1115 Liite 2. Seurantalomake
1115 Kaavaselostus
P-862 3T-1 Suunnitelmakartta
P-862 Sijaintikartta
1093 Kaavakartta Ehdotus
1093 Kaavaselostus Ehdotus
1093 Vuorovaikutusraportti
1093 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ehdotus
1093 Poistuva kaava Ehdotus
1094 Kaavakartta Ehdotus
1094 Kaavaselostus Ehdotus
1094 Vuorovaikutusraportti 21012021
1094 Poistuva kaava Ehdotus
1094 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ehdotus
Vuosi 2020
15.12.2020 Pöytäkirja 1115 Kaavakartta EHDOTUS
1115 Kaavaselostus EHDOTUS
1115 Liite 1. Poistuva kaava
1115 Liite 2. Seurantalomake
Kiinteistön 153-74-93-4 ostaminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:ltä
17.11.2020 Pöytäkirja 1102 Kaavakartta Ehdotus
1102 Kaavaselostus Ehdotus
1102 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1102 Poistuva kaava
1102 Seurantalomake
1102 Vuorovaikutusraportti
1103 Kaavakartta EHDOTUS
1103 Kaavaselostus EHDOTUS
1103 Liite 1. OAS
1103 Liite 2. Poistuva Kaava
1103 Liite 3. Seurantalomake
1103 Liite 4. Vuorovaikutusraportti
1103 Liite 5. Neitsytniemen kartano RHS
1103 Liite 6. Neitsytniemen lepakkohavainnot
1103 Liite 7. Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma
1104 Kaavakartta Ehdotus
1104 Kaavaselostus Ehdotus
1104 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1104 Liite 2 Poistuva kaava
1104 Liite 3 Seurantalomake
1104 Liite 4 Vuorovaikutusraportti
1104 Liite 5 Immolanhovin rakennushistoriaselvitys
P860 Sijaintikartta
P857 Sijaintikartta
20.10.2020 Pöytäkirja 1099 Kaavakartta Ehdotus
1099 Selostus Ehdotus
1099 Liite 1 PoistuvaKaava
1099 Liite 2 Kaavaillustraatio 18092020
1099 Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1099 Liite 4 Rakentamistapaohje
1099 Liite 5 Vuorovaikutusraportti 18092020
1099 Liite 6 Seurantalomake
Kaupunkikehityslautakunnan päätösvallan delegointi
29.9.2020 Pöytäkirja
1.9.2020 Pöytäkirja Kaupunkikehityslautakunnan päätösvallan delegointi (kooste) ltk päätös 1.9.2020
16.6.2020 Pöytäkirja
19.5.2020 Pöytäkirja
16.4.2020 Pöytäkirja PL 855 Sijaintikartta pdfA
PL 856 Sijaintikartta pdfA
24.3.2020 Pöytäkirja PL 853 Sijaintikartta
854 Poikkeusluvan sijaintikartta
18.2.2020 Pöytäkirja Kaupunkikehityslautakunnan käyttötaloussuunnitelma 2020
Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2019 ja tavoitteet vuodelle 2020
21.1.2020 Pöytäkirja 1098 2.ehdotus Kaavakartta Kakela210120 pdfA
1098 2.ehdotus Kaavaselostus Kakela210120
Liite 1. 1098 2.ehdotus Osallistumis- ja arviointisuunn. Kakela210120 pdfA
Liite 2. 1098 2.ehdotus Poistuva kaava Kakela210120 pdfA
Liite 3. 1098 2.ehdotus Seurantalomake Kakela210120 pdfA
Liite 4. 1098 2.ehdotus Vuorovaikutusraportti Kakela210120 pdfA
Liite 5. 1098 2.ehdotus Rakennushistoriaselvitys Kakela210120 pA
Liite 6. 1098 2.ehdotus Sisäilmastoselvitys Kakela210120 pdfA
Liite 7. 1098 2.ehdotus Kouluselvitys Kakela210120 pdfA
Kaupunkikehityslautakunta TA2020 Perusinvestoinnit 2020-julkinen
Vuosi 2019
17.12.2019 Pöytäkirja PL852_sijaintikartta
19.11.2019 Pöytäkirja 1082 Kaavakartta ehdotus
1082 Kaavaselostus ehdotus 121119
1082 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava 1082
Liite 2 Havainnekuva 1082 121119
Liite 3 Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma
Liite 4 Kerhotalo Koskis rakennushistoriallinen selvitys
Liite 5 Kerhotalo Koskis sisäilmatutkimus
Liite 6 Lähteen talon rakennushistoriaselvitys
Liite 7 Lähteen talo kuntoarvio
Liite 8 Imatrankosken pysäköintiselvitys
Liite 9 Kerhotalo Koskis kustannusarvio
Liite 10 Vuorovaikutusraportti_1082
Liite 11 Lähteen talo kustannusarvio
Liite 12 Seurantalomake 1082
Poikkeamislupa 851 sijaintikartta
Erikoiskuljetusten kadunkäyttölupasopimus (ERIKU) 2019
ERIKU_Liite1_2019
ERIKU_Liite2_2019
ERIKU_Liite2_karttaliite_2019
ERIKU_Liite3_2019
ERIKU_Liite4_2019
ERIKU_Liite5_2019
Poikkeamislupa 849 sijaintikartta
22.10.2019 Pöytäkirja 1098 Kaavakartta EHDOTUS Uusi141019 PDFA
1098 Kaavaselostus EHDOTUS Uusi141019
Liite 1. 1098 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiv141019
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake Päiv141019
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti Päiv141019
Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016
Liite 6. Sisäilmastoselvitys 2016
Liite 7. Kouluselvitys 190819
Liitekartta 153-57-88-3 Kartiokuusenkatu 1
2.10.2019 Pöytäkirja 1096 Kaavakartta Ehdotusvaihe U
Liite 1. 1096 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1096 Poistuva kaava
Liite 3. 1096 Seurantalomake
Liite 4. 1096 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016
Liite 6a. Kuntoarvio Koulukatu 69
Liite 6b. Osittaiset kuntotutkimukset 2018
Liite 7. Kouluselvitys 190819
PL 848 sijaintikartta
1098 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1. 1098 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016
Liite 6. Sisäilmastoselvitys 2016
1098 Kaavakartta Ehdotusvaihe U
21.8.2019 Pöytäkirja Liitekartta 153-38-22-3 Kohonkankaantie 92
Sprinklersopimus
12.6.2019 Pöytäkirja Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019-2021
1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5_Vuoksen ranta‐alueiden muinaisjäännösinventointi
Paikallisliiketeen talviaikataulu 2019-21 vaihtoehto 3 kakela 12.6.19
Liitekartta 153-74-47-5 Honkaharju 4
Liitekartta 153-22-38-2 Kohonkankaantie 94
Imatran Veden toimintakertomus 2018
14.5.2019 Pöytäkirja YK2040 Hankintapäätöksen liite 20190514_Kakela Vertailutaulukko
1091 kaavakartta ehdotus
1091 Kaavaselostus
Liite 1_1091_OAS
Liite 2_1091 Poistuva kaava
Liite 3_1091 Seurantalomake
Liite 4_Vuorovaikutusraportti
Liite 5_Hulevesikartta
Liite 6_Hulevesiselvitys
Liite 7_Luontoselvitys
Liite 8_Korvenkannan liikennevaikutusselvitys
Rakentamisrajoitusalueet A2039-1
Hulevesisuunnitelma ja tiemerkinnät 2019
Asfalttityöt esitys 2019
16.4.2019 Pöytäkirja YK2040 Hankintapäätöksen vertailutaulukko ja hankinnan perusteet
Liitekartta 153-57-87-1 Kultakuusenkuja 2
1101_Kaavaselostus
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 Kaavaehdotuskartta
1101 liite 3 Poistuva kaava
1011_Vuorovaikutusraportti
19.3.2019 Pöytäkirja 1089 Kaavakartta ehdotus
1089 Kaavaselostus
1089_OAS
Liite 1 Poistuva kaava 1089
Liite 3 Vuorovaikutusraportti 1089
Liite 2 Havainnekuva 110319 1089
1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Vuorovaikutusraportti 1081
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Liite 3 Honkapirtin kohde- ja alueinventointi
1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
Liite 4 Seurantalomake 1081 220219
19.2.2019 Pöytäkirja PL847_sijaintikartta
Kaupunkikehityslautakunnan käyttösuunnitelma 2019
1081 Kaavakartta_ehdotus
1081 Kaavaselostus_ehdotus
1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Vuorovaikutusraportti 1081
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Liite 3 Honkapirtin kohde- ja alueinventointi
Liite 4 Seurantalomake 1081
Hyvinvointikertomus raportti 2018 ja tavoitteet 2019
22.1.2019 Pöytäkirja Liitekartta 153-12-50-6 Esterinkatu 26
TA2019 - Perusinvestoinnit - Kakela 21.1.2019 - Julkinen
Vuosi 2018
18.12.2018 Pöytäkirja
20.11.2018 Pöytäkirja Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.9.2018 (Esityslista) (ID 3064) (Esityslista) (Esityslista)
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 11.10.2018
30.10.2018 Pöytäkirja Liite 1. Taulukko ostettavista maa-alueista
Liite 2. Yleiskartta Kiisselin kp
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5a.
Liite 5b.
Liite 5c.
Liite 6.
Liite 7.
Liite 8.
Liite 9.
Liite 10.
Liite 11.
Liite 12.
Liite 13.
Liite 14.
Liite 15. Tilusvaihtokartta
1088 Selostus Ehdotusvaihe
1088 Liite 1 LAUSUNNOT
1088 Poistuva kaava
1088 OAS Ehdotusvaihe
Kosken koulun melumittausraportti
Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys
Kanavakadun historiaselvitys
Kosken koulun luontoselvitys
Liikkumisselvitys
1088 Asemakaavan seurantalomake
1088 Havainnekuva
1084 Liite 1 Vuorovaikutusraportti
1084 Poistuva kaava
1084 OAS
1084 Maaperän pilaantuneisuusselvitys
1084 Asemakaavan seurantalomake
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.9.2018 (Esityslista) (Esityslista)
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 15.8.2018
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.8.2018 (Esityslista) (ID 3064)
1.10.2018 Pöytäkirja 846 karttaliite
18.9.2018 Pöytäkirja 1087_Kaavakartta_ehdotus
1087_OAS
Liite 1 Poistuva kaava_1087
Liite 2 Imatran sähköasema 11.9.2018
Liite 3 Johtokartta_1087
Liite 4 Idänkurhoselvitys_2017
Liite 5 Seurantalomake_1087
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 22.5.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 6.6.2018
21.8.2018 Pöytäkirja
26.6.2018 Pöytäkirja Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 12.3.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 18.4.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 3.4.2018
Osallistu ja vaikuta työryhmän muistio 5.6.2018
15.5.2018 Pöytäkirja Liitekartta 153-57-91-2 Konepeikko
1074_Kaavakartta_ehdotus
1074_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava
Liite 2 Johtokartta
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 5 Seurantalomake
Luonnonsuojelualue-esitys
Vanhusneuvoston kokouksen 28.2.2018 pöytäkirja
17.4.2018 Pöytäkirja Ratakaavan 1080 liite 5, vuorovaikutusraportti
Ratakaavan 1080 Liite 4 OAS
Ak_1080_selostus_Sienimäki_rata
1080_kaavakartta
Kaavaselostuksen 1014 liite 6, vuorovaikutusraportti
Kaavaselostuksen 1014 liite 5 OAS
1014_AKselostus_20180308
1014_kaavakartta
Ratakaava_1013_suunnittelun vaiheet
1013_voimassa oleva kaavatilanne
1013_ratakaava kartta
Ratakaavan 1015 liite 6 vuorovaikutusraportti
Ratakaavan 1015 Liite 5 OAS
1015_AKselostus_20180308
1015_kaavakartta
20.3.2018 Pöytäkirja Koirapuisto vaihtoehtojen tarkastelu 2018
Paikallisliikenteen kesäaikataulu 2018
Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.1.2018
Vammaisneuvoston pöytäkirja 23.1.2018
20.2.2018 Pöytäkirja Liitekartta 153-13-74-23 Imatran Seudun Yritystilat Oy v5
Perusinvestoinnit 2018 (julkinen)
1086_AKkartta_ehdotus_Kuusenkorvankatu
1086_AKselostus_liitteineen
Kaavoitustaksa 2018
Liitekartta 153-74-45-10 Lehto Tilat Oy
Kaavoituskatsaus ja-ohjelma 2018
Liite 1. Vuokra-alueiden sijaintikartta, Ukonhauta Oy
16.1.2018 Pöytäkirja