Liitteet
1098 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1. 1098 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016
Liite 6. Sisäilmastoselvitys 2016
1098 Kaavakartta Ehdotusvaihe U