Liitteet
1098 Kaavakartta EHDOTUS Uusi141019 PDFA
1098 Kaavaselostus EHDOTUS Uusi141019
Liite 1. 1098 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiv141019
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake Päiv141019
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti Päiv141019
Liite 5. Rakennushistoriallinen selvitys Ramboll 2016
Liite 6. Sisäilmastoselvitys 2016
Liite 7. Kouluselvitys 190819