Liitteet
1098 2.ehdotus Kaavakartta Kakela210120 pdfA
1098 2.ehdotus Kaavaselostus Kakela210120
Liite 1. 1098 2.ehdotus Osallistumis- ja arviointisuunn. Kakela210120 pdfA
Liite 2. 1098 2.ehdotus Poistuva kaava Kakela210120 pdfA
Liite 3. 1098 2.ehdotus Seurantalomake Kakela210120 pdfA
Liite 4. 1098 2.ehdotus Vuorovaikutusraportti Kakela210120 pdfA
Liite 5. 1098 2.ehdotus Rakennushistoriaselvitys Kakela210120 pA
Liite 6. 1098 2.ehdotus Sisäilmastoselvitys Kakela210120 pdfA
Liite 7. 1098 2.ehdotus Kouluselvitys Kakela210120 pdfA