Kokousasiat - Kaupunkikehityslautakunta 3/2021 (2.3.2021)

Kokousasia Liitteet
§27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§28 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§29 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle 2021
§30 Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätösraportti
§31 Yleiskaava 2040 luonnos
§32 Tiedoksiannot lautakunnalle
§33 Joukkoliikenteen lipputuotteet
§34 1120 Patotien asemakaavamuutos 1120 Kaavakartta 22022021
1120 LIITE 2 Poistuva Kaava
1120 Kaavaselostus 22022021
§35 Kaavoituskatsaus 2021 Kaavoituskatsaus 2021 ltk
§36 Kaupunkikehityslautakunnan talouden toteutuma 01/2021
§37 Viranhaltijapäätökset
§38 Saapuneet kirjeet
§39 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa