Kokousasiat - Hyvinvointilautakunta 12/2019 (10.12.2019)

Kokousasia Liitteet
§113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§114 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§115 Tiedoksiannot lautakunnalle
§116 Opetuspalvelut elinvoiman ja vetovoiman osatekijänä, sisältäen perusopetuksen ja lukio-opetuksen laadun varmistaminen
§117 Kielen varhentamisen (A1 kieli englanti) paikallinen opetussuunnitelma 2020 Paikallinen A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2
§118 Rahamäärän siirto investointiosasta käyttötalouteen
§119 Uusi taksa koulutus- ja opetuspalveluihin
§120 Vanhusneuvoston aloite senioripassin ostamisesta 3 kuukaudeksi
§121 Hyvinvointilautakunnan kokousaikataulu 2020
§122 Viranhaltijapäätökset
§123 Saapuneet kirjeet
§124 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa