Kokousasiat - Hyvinvointilautakunta 1/2021 (16.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§3 Nuorten palveluiden lisämäärärahan kohdistaminen vuodelle 2021 Nuorten palveluiden kehittämissuunnitelma 2021
§4 Nuorisotilan perustaminen Imatrankoskelle
§5 Tiedoksiannot lautakunnalle
§6 Virta-opiston kurssimaksujen palautus
§7 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle 2021
§8 Hyvinvointilautakunnan tilinpäätösraportti
§9 Hyvinvointilautakunnan investoinnit vuodelle 2021
§10 Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
§11 Viranhaltijapäätökset
§12 Saapuneet kirjeet
§13 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa