Imatra - Kokousasiakirjat - Kaupunginhallitus

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
19.4.2021 Esityslista Hakijakoonti kaupunginjohtaja nimet
Kaupunginjohtajan viranhakukuulutus
12.4.2021 Pöytäkirja
22.3.2021 Pöytäkirja Elinvoimapalveluiden tuottaminen Imatran kaupungille sidosyksiköiden toimesta luonnos
Elinvoimasopimuksen liite 1. Kehy 2021
Elinvoimasopimuksen liite 2. IBC 2021
Elinvoimasopimuksen liite 3. Mitra 2021
8.3.2021 Pöytäkirja Nuorten palveluiden kehittämissuunnitelma 2021
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024
22.2.2021 Pöytäkirja 1104 Kaavakartta 03022021
1104 Kaavaselostus 11022021
1104 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1104 Liite 2 Poistuva kaava
1104 Liite 3 Seurantalomake
1104 LIITE 4 Vuorovaikutusraportti 10022021
1104 Liite 5 Immolanhovin rakennushistoriaselvitys
Konsernipalveluiden käyttötaloussuunnitelma 2021
Imatran käyttötaloussuunnitelma 2021
15.2.2021 Pöytäkirja Kaupunginjohtajan viranhakukuulutus
8.2.2021 Pöytäkirja Imatra sisäinen valvonta ja riskienhallinta ohje 2021
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
1.2.2021 Pöytäkirja 1102 Kaavakartta 08012021
1102 Kaavaselostus 20012021
1102 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20012021
1102 Poistuva kaava
1102 Seurantalomake
1102 Vuorovaikutusraportti 20012021
1103 Neitsytniemi ak muutos Kaavakartta
1103 Neitsytniemi ak muutos Kaavaselostus
1103 Liite 1. OAS
1103 Liite 2. Poistuva Kaava
1103 Liite 3. Seurantalomake
1103 Liite 4. Vuorovaikutusraportti
1103 Liite 5. Neitsytniemen kartano RHS
1103 Liite 6. Neitsytniemen lepakkohavainnot
1103 Liite 7. Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma
Lainahakemusluonnos, väliaikaisrahoitus yhdistyksille
Takaussitoumusluonnos, väliaikaisrahoitus yhdistyksille
Velkakirjaluonnos, väliaikaisrahoitus yhdistyksille
Väliaikaisrahoituksen myöntämisen periaatteet
18.1.2021 Pöytäkirja Tarjousten vertailu kokous- ja tapahtumatarjoilut kaupungintalo ja Virta
Maapoliittinen ohjelma 12.1.2021 v11
11.1.2021 Pöytäkirja
Vuosi 2020
21.12.2020 Pöytäkirja
14.12.2020 Pöytäkirja Uusittu osakassopimus, luonnos 30.11.2020
Päivitetty yhtiöjärjestys, luonnos 30.11.2020
Osakassopimus 26.2.2010, voimassa oleva
Yhtiöjärjestys, voimassa oleva, rekisteristä 2.11.2020
Osallistuminen Immalanjärvi-hankkeeseen, Imatra
Varavaltuutetun määrääminen SDP:lle
30.11.2020 Pöytäkirja Eksoten uusi lausuntopyyntö toimenpiteet pakkakiistan ratkaisun taloudelliset vaikutukset 25.11.2020
16.11.2020 Pöytäkirja
2.11.2020 Pöytäkirja
26.10.2020 Pöytäkirja Vuosikello 2021
12.10.2020 Pöytäkirja
5.10.2020 Pöytäkirja
21.9.2020 Pöytäkirja Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
Lausuntopyyntö/Lausunto Sote, Pela, Maakunta lakiesitykset
7.9.2020 Pöytäkirja Tarjousten vertailu
Kosken koulun irtokalusteiden laadullinen pisteytys
Liite 3 Suunnittelu- ja käyttöönottovaiheen pisteytys
Liite 2 Tarjousten pisteytys
Tarjouspyyntö Kosken koulun irtokalustehankinta
Ely-keskuksen esityskirje_1782020 Kartiokuusenkatu - raja kevyenliikenteenväylä
3T-1_Kevyenliikenteenväylä Kartiokuusenkatu - raja suunnitelmakartta (7)
3T-2_kevyenliikenteen suunnitelmakartta Kartiokuusenkatu - raja
24.8.2020 Pöytäkirja Talouskatsaus_202007
Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2021-2025
10.8.2020 Pöytäkirja
22.6.2020 Pöytäkirja
15.6.2020 Pöytäkirja
1.6.2020 Pöytäkirja Hallintosääntö 2020
1082 Kaavakartta
1082 Kaavaselostus
1082 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava 1082
Liite 2 Havainnekuva 1082 121119 (Kuva)
Liite 3 Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma (Selvitys)
Liite 4 Kerhotalo Koskis rakennushistoriallinen selvitys (Selvitys)
Liite 5 Kerhotalo Koskis sisäilmatutkimus (Selvitys)
Liite 6 Lähteen talon rakennushistoriaselvitys (Selvitys)
Liite 7 Lähteen talo kuntoarvio (Selvitys)
Liite 8 Imatrankosken pysäköintiselvitys (Selvitys)
Liite 9 Kerhotalo Koskis kustannusarvio (Selvitys)
Liite 10. Vuorovaikutusraportti
Liite 11 Lähteen talo kustannusarvio (Selvitys)
Liite 12. Seurantalomake
Osakekauppakirja Imatra - Lappeenranta, luonnos
Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä
Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä
Kaavoituskatsaus 2020 Kh
25.5.2020 Pöytäkirja
18.5.2020 Pöytäkirja 1098 Kaavakartta
1098 Kaavaselostus
Liite 1. 1098 OAS
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti
Kaavoituskatsaus 2020 Kh
Hallintosääntö 2020
11.5.2020 Pöytäkirja
4.5.2020 Pöytäkirja Yhtiöjärjestys Mitra inhouseyhtiön luonnos
Yhtiöjärjestys_Yhteisösäännöt Mitra outhouse luonnos
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2020 (Sääntö) (ID 48751)
Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2020
20.4.2020 Pöytäkirja KS_2020
6.4.2020 Pöytäkirja Osakekauppakirja Imatra - Lappeenranta, luonnos
Selvitysmiesten esitys yhtiön lopputilityksestä
Vaihtoehto 2 yhtiön lopputilityksestä
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen poikkeusolon aikana
IP-toiminnan tilapäinen maksujen huojennus
Elinvoimapanostukset KH 6.4.2020
23.3.2020 Pöytäkirja
17.3.2020 Pöytäkirja
9.3.2020 Pöytäkirja Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2020
2.3.2020 Pöytäkirja Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2019 ja tavoitteet vuodelle 2020
17.2.2020 Pöytäkirja
10.2.2020 Pöytäkirja
3.2.2020 Pöytäkirja
20.1.2020 Pöytäkirja Yhteistyösopimus Saimaa saaristoreitin toteuttamiseksi
Saimaan saaristoreitin kartta
Kaupunkikehityslautakunta TA2020 Elinkeinopoliittiset investoinnit 2020-julkinen
13.1.2020 Pöytäkirja
Vuosi 2019
16.12.2019 Pöytäkirja 1098 Kaavaselostus kh161219
Liite 1. 1098 OAS päiv kh161219
Liite 2. 1098 Poistuva kaava kh161219
Liite 3. 1098 Seurantalomake kh161219
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti päiv kh161219
Liite 5. 1098 Rakennushistoriaselvitys kh161219
Liite 6. 1098 Sisäilmastoselvitys kh161219
Liite 7. 1098 Kouluselvitys kh161219
1096 Kaavakartta
1096 Kaavaselostus
Liite 1. 1096 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1096 Poistuva kaava
Liite 3. 1096 Seurantalomake
Liite 4. 1096 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriaselvitys
Liite 6a. Kuntoarvio Koulukatu 69
Liite 6b. Osittaiset kuntotutkimukset
Liite 7. Kouluselvitys
1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5 Imatra Siitola tonttimaa 1 - Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
9.12.2019 Pöytäkirja
9.12.2019 Pöytäkirja
18.11.2019 Pöytäkirja Imatran ilmasto-ohjelma 2020 - 2030 uusi ehdotus
1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5 Imatra Siitola tonttimaa 1 - Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
EKSOTE Uusi perussopimus
Eettiset periaatteet luonnos
4.11.2019 Pöytäkirja
28.10.2019 Pöytäkirja Imatran palvelusopimusluonnos 2019
7.10.2019 Pöytäkirja Strategian toimeenpano-ohjelma 2020-2021 päivitys 1.10.2019
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019_2022
23.9.2019 Pöytäkirja
9.9.2019 Pöytäkirja
26.8.2019 Pöytäkirja 1089_OAS
Liite 1 Poistuva kaava 1089
Liite 2 Havainnekuva 110319 1089
Liite 3 Vuorovaikutusraportti_150819
1089 Kaavaselostus_290519
1089 Kaavakartta_290519
Liite 2_1091 Poistuva kaava
Liite 3_1091 Seurantalomake
Liite 5_Hulevesikartta
Liite 6_Hulevesiselvitys
Liite 7_Luontoselvitys
Liite 8_Korvenkannan liikennevaikutusselvitys
1091 Kaavaselostus
1091 Kaavakartta ehdotus 31072019
Liite 9_1091 Havainnekuva
Liite 4_Vuorovaikutusraportti
Liite 1_1091_Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Saimaa sopimus 2020 - 2025
Liite 1. Saimaa-tiimi
Liite 2 Immateriaalioikeudet
Lake Saimaa -yhdistyksen säännöt
12.8.2019 Pöytäkirja 1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
1101 liite 6 Pohjavesiselvitys 31.7.2019
1101 Lausunto pohjavesiselvityksestä 5.8.2019
1101 ELYn ennakkolausunto pohjavesiselvityksestä
Sarastia osakassopimus yhtiön allekirjoitus 070519
Sarastia osakasluettelo 1.5.2019 osakassopimuksen liite 1
24.6.2019 Pöytäkirja
17.6.2019 Pöytäkirja 1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619
1101_liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
3.6.2019 Pöytäkirja 1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Vuorovaikutusraportti 1081 052019
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Liite 3 Honkapirtin kohde- ja alueinventointi 052019
Liite 4 Seurantalomake 1081 220219
Matkaraportti Italia 9.- 14.5.2019
Matkaraportti Pietari 29.4.2019
20.5.2019 Pöytäkirja Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019
13.5.2019 Pöytäkirja
6.5.2019 Pöytäkirja
15.4.2019 Pöytäkirja
8.4.2019 Pöytäkirja Työllisyyskatsaus Helmikuu 2019
25.3.2019 Pöytäkirja
11.3.2019 Pöytäkirja Hyvinvointikertomus raportti 2018 ja tavoitteet 2019
4.3.2019 Pöytäkirja Vahinko- ja vastuurahastosäännöt
Neuvostojen toimintasääntö
Työllisyyskatsaus Tammikuu 2019
11.2.2019 Pöytäkirja Osakassopimus sopimuspuolten yhteistyöstä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ssä 2019-2020
4.2.2019 Pöytäkirja Kilpailutuskalenteri 2019
Työllisyyskatsaus Joulukuu 2018
21.1.2019 Pöytäkirja Tarjousten vertailu Korjattu 15.1.2019 Kunnalliset ilmoitukset 2019
14.1.2019 Pöytäkirja 1088 Kaavaehdotuskartta
1088 Selostus Ehdotusvaihe
1088 Selostuksen liite 1
1088 Poistuva kaava
1088 OAS Ehdotusvaihe
Kosken koulun melumittausraportti
Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys
Kanavakadun historiaselvitys
Kosken koulun luontoselvitys
Liikkumisselvitys
1088 Asemakaavan seurantalomake
1088 Havainnekuva
TA2019 - ELPOinvestoinnit - KH 14.1.2019 - Julkinen
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje (luonnos)
IMATRA_osallistu ja vaikuta -ohjelma 2019
Viestintaohjelma 2019
Työllisyyskatsaus Marraskuu 2018
Matkaraportti Pietari 11.-12.12.2018
Vuosi 2018
17.12.2018 Pöytäkirja 1084 Poistuva kaava
1084 Maaperän pilaantuneisuusselvitys
1084 Asemakaavan seurantalomake
1084 Kaavakartta
1084 OAS
1084 Selostus
1084 Liite 1 vuorovaikutusraportti
26.11.2018 Pöytäkirja Työllisyyskatsaus Lokakuu 2018
19.11.2018 Pöytäkirja 1087_Kaavakartta_ehdotus
1087_OAS
Liite 1 Poistuva kaava_1087
Liite 2 Imatran sähköasema 11.9.2018
Liite 3 Johtokartta_1087
Liite 4 Idänkurhoselvitys_2017
Liite 5 Seurantalomake_1087
1087_Kaavaselostus
Kaupungin edustajat kunniakäynneillä v. 2003 - 2017
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.9.2018 (Esityslista) (ID 3064) (Esityslista) (Esityslista)
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 11.10.2018
Kiina matkaraportti 6.-11.11.2018
5.11.2018 Pöytäkirja
29.10.2018 Pöytäkirja Matkaraportti Pietari 5.10.2018
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 15.8.2018
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.8.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.9.2018 (Esityslista) (Esityslista)
Työllisyyskatsaus Syyskuu 2018
8.10.2018 Pöytäkirja Hallintosääntö luonnos
Organisaatio 2018 syksy
Konsernipalvelut prosessivastuut uudistunut 2018
Matkaraportti Viipuri 27.9.2018
1.10.2018 Pöytäkirja Imatran palvelusopimusluonnos 2018
Palvelusopimuksen liite: Kuntakohtaiset muutokset_Imatra
Työllisyyskatsaus Elokuu 2018
24.9.2018 Pöytäkirja Matkaraportti Pietari 11.- 12-9. 2018
10.9.2018 Pöytäkirja 1074_Kaavakartta_ehdotus
1074_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava
Liite 2 Johtokartta
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 5 Seurantalomake
1074_kaavaselostus
Liite 6 Eksote lausunto
Liite 7 Kumppanuustalon kustannuslaskenta (2)
Strategian toimeenpano-ohjelma 2018-2021
KAUPUNGINJOHTAJIEN JOHTAJASOPIMUS luonnos
27.8.2018 Pöytäkirja Viipuri matkaraportti Leningradin alueen 91. vuosijuhla
Narva-Joesuu matkaraportti 10. - 12.8.2018
Työllisyyskatsaus Heinäkuu 2018
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 22.5.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 6.6.2018
13.8.2018 Pöytäkirja 1014_kaavakartta
Kaavaselostuksen 1014 liite 5 OAS
Kaavaselostuksen 1014 liite 6, vuorovaikutusraportti
Liite_7_1014_Lausunnot_ehdotus
1014_AKselostus_täyd_20180710
Takaustilannepäivitys 1.6.2018 Kh 13.8.2018
1015_kaavakartta
1015_AKselostus_täyd_20180711
Ratakaavan 1015 Liite 5 OAS
Ratakaavan 1015 liite 6 vuorovaikutusraportti
Liite_7_1015_Lausunnot_ehdotus
1080_kaavakartta
Ak_1080_selostus_Sienimäki_täydennys
Ratakaavan 1080 Liite 4 OAS
Ratakaavan 1080 liite 5, vuorovaikutusraportti
Liite_6_1080_Lausunnot_ehdotus
Työllisyyskatsaus Toukokuu 2018
Työllisyyskatsaus Kesäkuu 2018
25.6.2018 Pöytäkirja Kuntien moninaiset kuntakonsernit -raportti
Valga -Valka 8. - 10.6. 2018 matkaraportti
Seutukaupunkiohjelma
Valtuustoaloite Mellonlahden puhdistaminen ja rantapusikoiden raivaus
CO2-raportti_Imatra_06062018
Hallintaprosessi 2018
Vastuiden kuvaus väistötilaprosesseissa
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 18.4.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Osallistu ja vaikuta työryhmän muistio 5.6.2018
18.6.2018 Pöytäkirja
4.6.2018 Pöytäkirja Liitekartta 153-12-143-1 Volttikuja 2 YH
Avustussääntöluonnos 2018
Palkitsemissääntöluonnos
Yhdistysten ja yhteisöjen merkkipäivien huomioiminen 2018
21.5.2018 Pöytäkirja Luonnonsuojelualue-esitys
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 3.4.2018
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 12.3.2018 (Esityslista) (ID 3064)
Työllisyyskatsaus Huhtikuu 2018
Tilintarkastuspöytäkirja
Matkaraportti Pietari 15.5.2018
14.5.2018 Pöytäkirja
7.5.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite kuntalisä 1-3 -vuotiaille lapsille
Vanhusneuvoston kokouksen 28.2.2018 pöytäkirja
Työllisyyskatsaus Maaliskuu 2018
16.4.2018 Pöytäkirja Tiivistelmä_Elinkaarihankkeen sopimuslähtökohdat 10042018
Imatran palvelusopimusluonnos 2018 Kh 16.4.2018
Työllisyyskatsaus Helmikuu 2018
Vammaisneuvoston pöytäkirja 23.1.2018 Kh
Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.1.2018 Kh
9.4.2018 Pöytäkirja Koirapuisto vaihtoehtojen tarkastelu 2018
Matkaraportti Jiaxing 28.3 - 1.4.2018
Matkaraportti Pietari 21.-23.3.2018
Työllisyyskatsaus helmikuu 2018 Imatran kaupunki
Jatkoaloite Imatran kaupungille 2018
Poistosuunnitelma 1.5.2018 alkaen
26.3.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun Imatran toimipisteen toimenpideohjelman laatimine
AMK Oyn hallituksen tiedote 19.3.2018
12.3.2018 Pöytäkirja Alustava tilinpäätös 2017
5.3.2018 Pöytäkirja Stipendi- ja muut rahastot
Työllisyyskatsaus Tammikuu 2018
Työllisyyskatsaus tammikuu 2018 Imatran kaupunki (2)
19.2.2018 Pöytäkirja Matkaraportti Pietari 12.2.2018
12.2.2018 Pöytäkirja Kustannusarvio_ja_rahoituslaskelma_07022018
EURA2014hakemus_luonnos07022018
Matkaraportti Pietari 31.1-1.2.2018
5.2.2018 Pöytäkirja Takaustilannepäivitys tilinpäätös 2017
valtuustoaloite sukupuolineutraalit wct kaupungin tiloihin
STM raportti
Mielipidekyselyn tulokset
Takaustilannepäivitys tilinpäätös 2017
TSR-hanke{3} Jatkuvan kehittämisen mallin luominen Imatralle KH 050218 PDF-versio(Esitys) (ID 4037)
Työllisyyskatsaus Joulukuu 2017
22.1.2018 Pöytäkirja Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuk
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat v. 2018
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018
Kilpailutuskalenteri 2018 (Esitys) (ID 174)
Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite
15.1.2018 Pöytäkirja Kaakkois-Suomi Työllisyyskatsaus Marraskuu 2017
Matkaraportti Kiina joulukuu 2017
Pietarin matkaraportti joulukuu 2017