Liitteet
1088 Kaavaehdotuskartta
1088 Selostus Ehdotusvaihe
1088 Selostuksen liite 1
1088 Poistuva kaava
1088 OAS Ehdotusvaihe
Kosken koulun melumittausraportti
Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys
Kanavakadun historiaselvitys
Kosken koulun luontoselvitys
Liikkumisselvitys
1088 Asemakaavan seurantalomake
1088 Havainnekuva