Kokousasiat - Kaupunginhallitus 23/2019 (18.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§253 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§254 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
§255 Kaupunkikonsernin eettisten periaatteiden ohje Eettiset periaatteet luonnos
§256 Konserniohjaus Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:lle
§257 Kaupunkikonsernin kiinteistöjen ja toimitilojen omistusjärjestelyjen vaihtoehdot ja valmistelutilanne
§258 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perussopimuksen uudistaminen EKSOTE Uusi perussopimus
§259 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1092, kaupunginosa Karhumäki 1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5 Imatra Siitola tonttimaa 1 - Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
§260 Maankäyttösopimus Honkapirtti / Kaava nro 1081
§261 Tiedonhallintalain toteutusta johtavan viranhaltijan nimeäminen
§262 Itsenäisyyspäivän ja uuden vuoden juhlien puhujat 2019
§263 Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit 6.12.2019
§264 Viranhaltijapäätökset
§265 Saapuneet kirjeet
§266 Kaupunkikonsernin vakuutuksien hankinta
§267 Imatran kaupungin uudistettu ilmasto-ohjelma Imatran ilmasto-ohjelma 2020 - 2030 uusi ehdotus
§268 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa