Kokousasiat - Kaupunginhallitus 6/2021 (22.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§55 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§56 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
§57 Urheilutalon hankesuunnitelman käynnistäminen
§58 Asemakaavan muutos 1104; kaupunginosa 74 Vuoksenniska 1104 Kaavakartta 03022021
1104 Kaavaselostus 11022021
1104 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1104 Liite 2 Poistuva kaava
1104 Liite 3 Seurantalomake
1104 LIITE 4 Vuorovaikutusraportti 10022021
1104 Liite 5 Immolanhovin rakennushistoriaselvitys
§59 Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2021-2032
§60 Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan epäviralliseen väliaikaiseen toimielimeen
§61 Edustajan vaihdokset yhtiöihin
§62 Käyttötaloussuunnitelman 2021 vahvistaminen Konsernipalveluiden käyttötaloussuunnitelma 2021
Imatran käyttötaloussuunnitelma 2021
§63 Talouden kuukausiraportti 1/2021
§64 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
§65 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa