Kokousasiat - Keskusvaalilautakunta 1/2021 (16.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajat
§3 Vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin
§4 Vaalien käytännön järjestelyihin liittyvät asiat
§5 Valittavien valtuutettujen määrä ja vaaliasiakirjojen jättäminen keskusvaalilautakunnalle Kuulutus ehdokashakemusten antamisesta LUONNOS
§6 Tiedoksiannot keskusvaalilautakunnalle
§7 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa