Imatra - Kokousasiakirjat - Kaupunginvaltuusto

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
14.9.2020 Pöytäkirja Ely-keskuksen esityskirje_1782020 Kartiokuusenkatu - raja kevyenliikenteenväylä
3T-1_Kevyenliikenteenväylä Kartiokuusenkatu - raja suunnitelmakartta (7)
3T-2_kevyenliikenteen suunnitelmakartta Kartiokuusenkatu - raja
15.6.2020 Pöytäkirja 1082 Kaavakartta
1082 Kaavaselostus
1082 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava 1082
Liite 2 Havainnekuva 1082 121119 (Kuva)
Liite 3 Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma (Selvitys)
Liite 4 Kerhotalo Koskis rakennushistoriallinen selvitys (Selvitys)
Liite 5 Kerhotalo Koskis sisäilmatutkimus (Selvitys)
Liite 6 Lähteen talon rakennushistoriaselvitys (Selvitys)
Liite 7 Lähteen talo kuntoarvio (Selvitys)
Liite 8 Imatrankosken pysäköintiselvitys (Selvitys)
Liite 9 Kerhotalo Koskis kustannusarvio (Selvitys)
Liite 10. Vuorovaikutusraportti
Liite 11 Lähteen talo kustannusarvio (Selvitys)
Liite 12. Seurantalomake
Hallintosääntö 2020
25.5.2020 Pöytäkirja Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019 kv
1098 Kaavakartta
1098 Kaavaselostus
Liite 1. 1098 OAS
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake (Tilasto)
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. 1098 Rakennushistoriaselvitys (Selvitys)
Liite 6. 1098 Sisäilmastoselvitys (Selvitys)
Liite 7. 1098 Kouluselvitys (Selvitys)
Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2019 ja tavoitteet vuodelle 2020
27.1.2020 Pöytäkirja 1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5 Imatra Siitola tonttimaa 1 - Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
1096 Kaavakartta
1096 Kaavaselostus
Liite 1. 1096 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1096 Poistuva kaava
Liite 3. 1096 Seurantalomake
Liite 4. 1096 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriaselvitys
Liite 6a. Kuntoarvio Koulukatu 69
Liite 6b. Osittaiset kuntotutkimukset
Liite 7. Kouluselvitys
Vuosi 2019
9.12.2019 Pöytäkirja EKSOTE Uusi perussopimus
Imatran ilmasto-ohjelma 2020 - 2030 uusi ehdotus
Lasten parlamentti 2020-2021
11.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 kv
TA2020 Maksut ja myyntitulot kv
14.10.2019 Pöytäkirja Strategian toimeenpano-ohjelma 2020-2021 päivitys 1.10.2019
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019_2022
16.9.2019 Pöytäkirja 1091 Kaavakartta ehdotus 31072019
1091 Kaavaselostus
Liite 1_1091_Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Liite 2_1091 Poistuva kaava
Liite 3_1091 Seurantalomake
Liite 4_Vuorovaikutusraportti
Liite 5_Hulevesikartta
Liite 6_Hulevesiselvitys
Liite 7_Luontoselvitys
Liite 8_Korvenkannan liikennevaikutusselvitys
Liite 9_1091 Havainnekuva
1089 Kaavakartta_290519
1089 Kaavaselostus_290519
1089_OAS
Liite 1 Poistuva kaava 1089
Liite 2 Havainnekuva 110319 1089
Liite 3 Vuorovaikutusraportti_150819
19.8.2019 Pöytäkirja 1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
1101 liite 6 Pohjavesiselvitys 31.7.2019
1101 Lausunto pohjavesiselvityksestä 5.8.2019
1101 ELYn ennakkolausunto pohjavesiselvityksestä
1101 liite 11 ELY-keskuksen lausunto pohjavesiselvityksestä 13.8.2019
17.6.2019 Pöytäkirja 1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Vuorovaikutusraportti 1081 052019
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Liite 3 Honkapirtin kohde- ja alueinventointi 052019
Liite 4 Seurantalomake 1081 220219
1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619
1101_liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
27.5.2019 Pöytäkirja TILINPÄÄTÖS 2018 KV
Tilintarkastuskertomus 2018
29.4.2019 Pöytäkirja
18.3.2019 Pöytäkirja Vahinko- ja vastuurahastosäännöt
Hyvinvointikertomus raportti 2018 ja tavoitteet 2019
18.2.2019 Pöytäkirja Osakassopimus sopimuspuolten yhteistyöstä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ssä 2019-2020
Kilpailutuskalenteri 2019
28.1.2019 Pöytäkirja 1088 Asemakaavan seurantalomake
1088 Havainnekuva
1088 Kaavaehdotuskartta
1088 OAS Ehdotusvaihe
1088 Poistuva kaava
1088 Selostuksen liite 1
1088 Selostus Ehdotusvaihe
Kanavakadun historiaselvitys
Kosken koulun luontoselvitys
Kosken koulun melumittausraportti
Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys
Liikkumisselvitys
OAS_1088_korjaus
Selostus_1088_korjaus
1084 Kaavakartta
1084 Selostus
1084 Liite 1 vuorovaikutusraportti
1084 Asemakaavan seurantalomake
1084 OAS
1084 Maaperän pilaantuneisuusselvitys
1084 Poistuva kaava
Tarjousten vertailu Korjattu 15.1.2019 Kunnalliset ilmoitukset 2019
Viestintaohjelma 2019
IMATRA_osallistu ja vaikuta -ohjelma 2019
Vuosi 2018
10.12.2018 Pöytäkirja 1087_Kaavakartta_ehdotus
1087_Kaavaselostus
1087_OAS
Liite 1 Poistuva kaava_1087
Liite 2 Imatran sähköasema 11.9.2018
Liite 3 Johtokartta_1087
Liite 4 Idänkurhoselvitys_2017
Liite 5 Seurantalomake_1087
Talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021 kv
Maksut ja myyntitulot 2019 kv
12.11.2018 Pöytäkirja
15.10.2018 Pöytäkirja Hallintosääntö luonnos
Konsernipalvelut prosessivastuut uudistunut 2018
Organisaatio 2018 syksy
17.9.2018 Pöytäkirja Strategian toimeenpano-ohjelma 2018-2021
1074_Kaavakartta_ehdotus
1074_kaavaselostus
1074_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava
Liite 2 Johtokartta
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 5 Seurantalomake
Liite 6 Eksote lausunto
Liite 7 Kumppanuustalon kustannuslaskenta (2)
KAUPUNGINJOHTAJIEN JOHTAJASOPIMUS luonnos
20.8.2018 Pöytäkirja 1080_kaavakartta
Ak_1080_selostus_Sienimäki_täydennys
Ratakaavan 1080 Liite 4 OAS
Ratakaavan 1080 liite 5, vuorovaikutusraportti
Liite_6_1080_Lausunnot_ehdotus
1014_kaavakartta
1014_AKselostus_täyd_20180710
Kaavaselostuksen 1014 liite 5 OAS
Kaavaselostuksen 1014 liite 6, vuorovaikutusraportti
Liite_7_1014_Lausunnot_ehdotus
1015_kaavakartta
1015_AKselostus_täyd_20180711
Ratakaavan 1015 Liite 5 OAS
Ratakaavan 1015 liite 6 vuorovaikutusraportti
Liite_7_1015_Lausunnot_ehdotus
Takaustilannepäivitys 1.6.2018 Kh 13.8.2018
18.6.2018 Pöytäkirja
28.5.2018 Pöytäkirja Yhteistyösopimus Imatra_Attendo julkinen
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilinpäätös 2017 kv 28.5.2018
Arviointikertomus 2017
Luonnonsuojelualue-esitys
Valtuustoaloite Mellonlahden puhdistaminen ja rantapusikoiden raivaus
Henkilöstökertomus 2017
Henkilöstökertomuksen 2017 liite, palkkakartoitus
23.4.2018 Pöytäkirja Poistosuunnitelma 1.5.2018 alkaen
Koirapuisto vaihtoehtojen tarkastelu 2018
Liite 1 Laatuvertailu
Liite 2 Hinta- ja laatuvertailu
Tiivistelmä_Elinkaarihankkeen sopimuslähtökohdat 10042018
Mansikkala uusi
Valtuustoaloite Mellonmäki - elinvoimainen ympärivuotinen aktiviteettikeskus
Valtuustoaloite Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun Imatran toimipisteen toimenpideohjelman laatimine
AMK Oyn hallituksen tiedote 19.3.2018
Valtuustoaloite kuntalisä 1-3 -vuotiaille lapsille
19.3.2018 Pöytäkirja Vertailutaulukko 09032018
Tarjousten vertailu 09032018
Hankintaoikaisuvaatimus, tilintarkastuspalveluiden hankinta
KPMG:n vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 12.3.2018
Alustava tilinpäätös 2017
Stipendi- ja muut rahastot
19.2.2018 Pöytäkirja Kustannusarvio_ja_rahoituslaskelma_07022018
EURA2014hakemus_luonnos07022018
Takaustilannepäivitys tilinpäätös 2017
Valtuustoaloite Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun Imatran toimipisteen toimenpideohjelman laatimine
Mielipidekyselyn tulokset KV
STM raportti KV
Takaustilannepäivitys tilinpäätös 2017
29.1.2018 Pöytäkirja KV Tarjousten pisteytyslomake
KV Tarjousten vertailu
1085 asemakaavan seurantalomake
1085 asemakaavaselostus
1085 asemakaavaselostuksen liitteet
1085 kaavakartta
1085 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1085 Selvitys Mansikkalan alueen liikunta-alueiden tilatarpeista
KV Kilpailutuskalenteri 2018
KV Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite