Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 11/2018 (10.12.2018)

Kokousasia Liitteet
§104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§105 Pöytäkirjantarkastajat
§106 Ilmoitusasiat
§107 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelma Talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021 kv
Maksut ja myyntitulot 2019 kv
§108 Talousarvio 2019 käsittelyn yhteydessä käsitellyt valtuusto/kuntalaisaloitteet
§109 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelma 2018 - omarahoitusosuus
§110 Asemakaavan muutos 1087, kaupunginosat 12, IMATRANKOSKI ja 14, ONNELA 1087_Kaavakartta_ehdotus
1087_Kaavaselostus
1087_OAS
Liite 1 Poistuva kaava_1087
Liite 2 Imatran sähköasema 11.9.2018
Liite 3 Johtokartta_1087
Liite 4 Idänkurhoselvitys_2017
Liite 5 Seurantalomake_1087
§111 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
§112 Keskusvaalilautakunnan uuden varajäsenen valinta
§113 Imatran kaupungin palveluverkkohankkeen tilannekatsaus ja Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
§114 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran paikallisliikenteen bussilippujen vaihto-oikeuden jatkaminen
§115 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa