Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 1/2019 (28.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajat
§3 Ilmoitusasiat
§4 Asemakaavan muutos 1084, kaupunginosa 38 Saimaanranta 1084 Kaavakartta
1084 Selostus
1084 Liite 1 vuorovaikutusraportti
1084 Asemakaavan seurantalomake
1084 OAS
1084 Maaperän pilaantuneisuusselvitys
1084 Poistuva kaava
§5 Asemakaavan muutos 1088, kaupunginosassa 12, IMATRANKOSKI 1088 Asemakaavan seurantalomake
1088 Havainnekuva
1088 Kaavaehdotuskartta
1088 OAS Ehdotusvaihe
1088 Poistuva kaava
1088 Selostuksen liite 1
1088 Selostus Ehdotusvaihe
Kanavakadun historiaselvitys
Kosken koulun luontoselvitys
Kosken koulun melumittausraportti
Kosken koulun rakennushistoriallinen selvitys
Liikkumisselvitys
OAS_1088_korjaus
Selostus_1088_korjaus
§6 Eron myöntäminen Kirsi Keskitalolle kunnallisista luottamustoimista ja uusien jäsenten valinta
§7 Uuden jäsenen valitseminen Imatran seudun ympäristölautakuntaan
§8 Sidonnaisuusrekisteri valtuustolle tiedoksi
§9 Osallistu ja vaikuta -ohjelma IMATRA_osallistu ja vaikuta -ohjelma 2019
§10 Viestintäohjelma ja kriisiviestintä Imatran kaupungissa Viestintaohjelma 2019
§11 Kunnallisten ilmoitusten hankintasopimus Tarjousten vertailu Korjattu 15.1.2019 Kunnalliset ilmoitukset 2019
§12 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa