Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 6/2019 (17.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§49 Pöytäkirjantarkastajat
§50 Ilmoitusasiat
§51 Asemakaavan muutos 1081, kaupunginosa 55, Rajapatsas 1081_Kaavakartta ehdotus 220219
1081_Kaavaselostus 220219
1081 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Vuorovaikutusraportti 1081 052019
Liite 2 Poistuva kaava 1081
Liite 3 Honkapirtin kohde- ja alueinventointi 052019
Liite 4 Seurantalomake 1081 220219
§52 Esitys Imatran liittymiseksi HINKU-kuntaverkostoon
§53 Etelä-Karjalan työllisyysohjelma 2019
§54 Imatran kaupungin palveluverkkopäätöksen toimeenpanon tilannekatsaus ja Vuoksenniskan koulukeskuksen varustamiseen varattujen määrärahojen kohdentaminen
§55 Asemakaavan muutos 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää 1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619
1101_liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
§56 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa